Rumień galwaniczny

Rumień galwaniczny (przekrwienie) powstaje w czasie zabiegu, utrzymuje się ok. 30 minut po zabiegu. Intensywniejszy (silniejsze rozszerzenie naczyń krwionośnych) pod katodą, mniejszy pod anodą. Wyróżniamy trzy okresy: Okres I - rozszerzenie naczyń powierzchownych skóry, powodujące jej zaczerwienienie. Okres II - rozszerzenie naczyń po upływie ok.