Ruchomość klatki piersiowej

Na ruchomość klatki piersiowej składają się ruchy żeber kostnych, chrząstki żebrowej, mostka a także ruchy całości klatki piersiowej.  Ruchomość klatki piersiowej (mechanika klatki piersiowej) 1. Ruchomość żebra kostnego. Ruchy żeber kostnych zachodzą w stawach żebrowo-kręgowych, z wyjątkiem dwóch dolnych żeber, które mają więzozrosty zamiast stawów