Ruchliwość pary kinematycznej

Ruchliwość pary kinematycznej to ilość stopni swobody jednego członu pary kinematycznej względem drugiego - unieruchomionego.