rozluźnienie mięśni

/Tag:rozluźnienie mięśni

Ćwiczenia bierne

Ćwiczenia bierne to takie ćwiczenia, w których ruchy w stawach pacjenta wykonuje terapeuta lub urządzenie. Jedynym zadaniem pacjenta jest rozluźnienie mięśni. Ruch prowadzony jest w płaszczyznach anatomicznych (SFTR), wokół odpowiadających im osi. Celem tych ćwiczeń jest utrzymanie istniejącego zakresu ruchu w stawie, zatem niedopuszczenie do