Ropień mózgu

Ropień mózgu to ogniskowy proces infekcyjny mózgu, początkowo o charakterze nacieku zapalnego ulegającego następnie rozpadowi z wytworzeniem zbiornika ropnej treści otoczonego dobrze unaczynioną torebką. Ropień mózgu – przyczyny Dokładna przyczyna rozwoju ropnia mózgu zależy od lokalizacji pierwotnego ogniska zakażenia będącego punktem wyjścia ropnia. Może to