Apoptoza

Apoptoza zaprogramowana (genetycznie) śmierć komórki. Występuje podczas: 1. Rozwoju 2. Starzenia się 3. Mechanizmu homeostazy, utrzymania populacji komórek w tkance 4. Mechanizmu obronnego (reakcja immunologiczna, komórki zniszczone procesem chorobowym lub innymi szkodliwymi czynnikami). Pojawia się szybko, a także w określonym przedziale czasowym - okres embrionalny