Rodzaje skurczów mięśni

Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych - wyróżniamy: 1. Skurcz izometryczny - wzrost napięcia mięśnia bez zmiany jego długości. 2. Skurcz izotoniczny -  zmiana długości mięśnia bez wzrostu napięcia, może być to skurcz koncentryczny (mięsień ulega skróceniu) lub ekscentryczny (mięsień ulega wydłużeniu). Skurcz auksotoniczny - wzrost napięcia