Prawa Sherringtona

Prawa Sherringtona - reguły określające zasady funkcjonowania układu nerwowego. 1) Wyładowania następcze - efekt pobudzania jednostek motorycznych trwa dłużej niż działanie impulsu pobudzającego. 2) Sumacja czasowa - bodźce podprogowe występujące bezpośrednio po sobie sumują się dając w efekcie impuls progowy. 3) Sumacja przestrzenna - bodźce podprogowe