Reguła Ficka

Reguła Ficka - ilość krwi przepływającej przez serce człowieka w jednostce czasu (Q) równa się ilości tlenu pobranego przez organizm (VO2) podzielonej przez różnicę tętniczo-żylną zawartości tlenu we krwi (AVD O2). Q = VO2/AVD O2 Przykład: VO2 = 250 ml • min-1 AVDO2 = 50 ml/l