Punkt motoryczny

Punkt motoryczny nerwu to miejsce, w którym nerw znajduje się najbliżej powierzchni skóry (punkt pośredni). Punkt motoryczny mięśnia to miejsce, w którym nerw wnika do mięśnia (punkt bezpośredni).