Alloplastyka stawu ramiennego – fizjoterapia

Alloplastyka stawu ramiennego to coraz częściej wykonywany zabieg, zarówno w ortopedycznej jak i urazowej chirurgii rekonstrukcyjnej. Trudności w wykonaniu zabiegu wynikają z budowy anatomicznej, dużej ruchomości stawu ramiennego i stosunkowo słabej stabilizacji mięśniowej. Wskazania do zabiegu nowotwory okolicy stawu ramiennego; deformacje pourazowe głowy kości ramiennej;