Próba Ratschowa

Próba Ratschowa to badanie pozwalające określić, jak bardzo zamknięte jest światło tętnicy w kończynie dolnej lub obręczy biodrowej. Pacjent w leżeniu tyłem wykonuje ruchy zginania i prostowania stóp z kończynami dolnymi uniesionymi pionowo w górę - ok. 40 ruchów. Zblednięcie jednej lub obu stóp, a