Prawa kompensacji Anochina

Prawa kompensacji Anochina 1. Każdy żywy organizm posiada wrodzone "pogotowie kompensacyjne", czyli fizjologiczne możliwości zastąpienia utraconej funkcji. 2. Kompensacja może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia zaburzeń czynności podstawowych mechanizmów fizjologicznych odpowiedzialnych za daną funkcję oraz w wyniku odpowiedniego nasilenia sygnałów. 3. Procesy kompensacji aktywują się