Sepsa (posocznica)

Sepsa (posocznica)

Sepsa (inaczej nazywana posocznicą) to zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej powstającej w efekcie zakażenia. Termin “posocznica” stosowany był dawniej, dziś używanie tego określenia nie jest do końca poprawne. W związku z tym zaleca się wykorzystywanie powszechnie przyjętego pojęcia “sepsy”. Sepsa – przyczyny Objawy ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego rozwijają się obecnie najczęściej w przebiegu zakażeń drobnoustrojami […]