Pompa mięśniowa

Pompa mięśniowa jest pojęciem powszechnie znanym wśród osób trenujących siłowo, jednak zjawisko to może zachodzić u każdego człowieka. Określa napływ krwi do mięśni podczas treningu (głównie siłowego). Należy przy tym wiedzieć, że pompa mięśniowa nie działa podczas wysiłków statycznych. Jak powstaje pompa mięśniowa? Trening powoduje