Pomiary obwodów (kończyna górna)

Pomiary obwodów (wg Weissa i Zembatego) Kończyna górna: R1 (ramienny pierwszy): R1 (krótki): od fałdu pachowego przedniego do brzegu przyśrodkowego łopatki R1 (długi): od wcięcia szyjnego mostka do brzegu przyśrodkowego łopatki R2 (ramienny drugi): obwód najgrubszego ramienia (odległość od wyrostka łokciowego kości łokciowej do najgrubszego