Pomiary obwodów (kończyna dolna)

Pomiary obwodów (wg Weissa i Zembatego) Kończyna dolna: P (pośladkowy): P (krótki): od krętarza większego kości udowej do szpary pośladkowej P (długi): od spojenia łonowego do szpary pośladkowej U (udowy) U1: obwód najgrubszego uda (odległość od podstawy rzepki do najgrubszego uda) U2: masa głowy przyśrodkowej