podział mięśni szyi

/Tag:podział mięśni szyi

Mięśnie szyi – podział

Mięśnie szyi (musculi colli) - podział Pod względem topograficznym mięśnie szyi dzielimy na trzy grupy: - powierzchowną; - środkową; - głęboką. Powierzchowne mięśnie szyi: - mięsień szeroki szyi (platysma); - mięsień mostkowo-obojczykowy (musculus sternocleidomastoideus). Środkowe mięśnie szyi: 1. Mięśnie podgnykowe (musculi infrahyoidei): - mięsień mostkowo-gnykowy