płaszczyzny ciała

/Tag:płaszczyzny ciała

Pozycja anatomiczna – osie, płaszczyzny i ruchy

Pozycja anatomiczna jest to ustawienie człowieka, do którego odnoszą się osie ciała, kierunki ruchu, płaszczyzny i położenie struktur anatomicznych. Anatomiczna pozycja używana jest m.in. w atlasach anatomii. Dzięki niej specjaliści z zakresu medycyny komunikują się między sobą, aby za pomocą specjalistycznego nazewnictwa, często po łacinie,

Płaszczyzny ciała

Płaszczyzny ciała- to płaszczyzny, które przecinają się pod kątem prostym. Dzielą one ciało człowieka. Wyróżniamy 3 główne płaszczyzny ciała:1. Płaszczyzna strzałkowa (planum sagittale)- dzieli ciało na dwie części: prawą (dexter) i lewą (sinister). Wyznaczona jest przez oś strzałkową (axis sagittalis) i oś pionową (axis verticalis).