Osteomalacja

Osteomalacja jest to choroba kości występująca u osób dorosłych, która polega na ich rozmiękaniu na skutek zaburzeń metabolizmu prowadzących do niedostatecznej mineralizacji macierzy kostnej. Kość jest żywą tkanką, w której stale następuje usuwanie zużytych komórek i produkcja nowych - proces zwany kostnieniem. Warstwa wewnętrzna jest