Osie ciała

Osie ciała- to osie przeprowadzone przez ciało człowieka i ustawione w stosunku do siebie pod kątem prostym. Wyróżniamy 3 główne osie ciała: 1. Oś strzałkowa (axis sagittalis)- przebiega od przodu do tyłu (od strony brzusznej do grzbietowej). Odnosząc się do tej osi używamy następujące określenia:- kierunek przedni