Osie ciała

/Tag:Osie ciała

Pozycja anatomiczna – osie, płaszczyzny i ruchy

Pozycja anatomiczna jest to ustawienie człowieka, do którego odnoszą się osie ciała, kierunki ruchu, płaszczyzny i położenie struktur anatomicznych. Anatomiczna pozycja używana jest m.in. w atlasach anatomii. Dzięki niej specjaliści z zakresu medycyny komunikują się między sobą, aby za pomocą specjalistycznego nazewnictwa, często po łacinie,

Osie ciała

Osie ciała- to osie przeprowadzone przez ciało człowieka i ustawione w stosunku do siebie pod kątem prostym. Wyróżniamy 3 główne osie ciała: 1. Oś strzałkowa (axis sagittalis)- przebiega od przodu do tyłu (od strony brzusznej do grzbietowej). Odnosząc się do tej osi używamy następujące określenia:- kierunek przedni