Omdlenie

Omdlenie to przejściowa utrata przytomności spowodowana osłabieniem krążenia krwi w mózgu. Przerwanie perfuzji mózgowej na 6 sekund lub zmniejszenie ilości dostarczanego do mózgu tlenu o 20% wystarczy, by spowodować omdlenie. W efekcie, początek  jest nagły, a omdlenie trwa krótko - do 20s i ustępuje samoczynnie.