Obciążenie bezwzględne

Obciążenie bezwzględne - ilość energii wydatkowanej przez organizm w jednostce czasu, czyli moc.