Mowa skandowana

Mowa skandowana - jest to charakterystyczny sposób wypowiadania słów. Powstaje w następstwie upośledzenia czynności mięśni związanych z mową.