Mięśnie zginacze kończyny dolnej

Mięśnie zginacze kończyny dolnej (musculi flexores membri inferiori)   Mięśnie zginające staw biodrowy 1. Mięsień biodrowo-lędźwiowy (musculus iliopsoas). 2. Mięsień prosty uda (m. rectus femoris). 3. Mięsień grzebieniowy (m. pectineus). 4. Mięsień krawiecki (m. sartorius). 5. Mięsień smukły (m. gracilis). 6. Mięsień naprężacz powięzi szerokiej