Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka

mięsień zginacz łokciowy nadgarstka

Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka (łac. musculus flexor carpi ulnaris) znajduje się po przyśrodkowej stronie przedramienia. Rozpoczyna się dwiema głowami. Ścięgno tego mięśnia można wyczuć w dolnej trzeciej części przedramienia. Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka – budowa Omawiany mięsień posiada 2 głowy. Głowa ramienna rozpoczyna się na nadkłykciu przyśrodkowym i powięzi przedramienia, zrośnięta z sąsiednimi mięśniami, natomiast […]

Podział mięśni (klasyfikacja, rodzaje)

Podział mięśni (klasyfikacja, rodzaje)

Podział mięśni (klasyfikacja, rodzaje) w systematyce anatomicznej odgrywa bardzo ważną rolę. Bierze on pod uwagę wiele cech tkanki mięśniowej, zarówno jej budowę, mechanikę, czynność, kształt, przebieg włókien oraz rodzaj włókien. Podział mięśni Tkanka mięśniowa jest czynnym elementem narządu ruchu, gdyż jej czynność polega na kurczeniu się i rozkurczaniu. Podział mięśni został przedstawiony poniżej. Ze względu […]