Mięsień wielodzielny

Mięsień wielodzielny (musculus multifidus) - przebiega wzdłuż  kręgosłupa od kości krzyżowej do kręgu obrotowego. Jego włókna mijają 2-4 kręgi. Leży pod mięśniem półkolcowym. Przyczepy: pp: - powierzchnia grzbietowa kości krzyżowej - więzadła krzyżowo-biodrowe tylne - grzebień biodrowy - powięź piersiowo-lędżwiowa - wyrostki suteczkowate kręgów lędźwiowych