Mięsień skośny wewnętrzny brzucha

Mięsień skośny wewnętrzny brzucha (łac. musculus obliquus internus abdominis) jest płaski, czworokątny i leży bezpośrednio pod mięśniem skośnym zewnętrznym brzucha. Ze wszystkich trzech bocznych mięśni brzucha jest on najmniejszy. Topografia Mięsień skośny wewnętrzny brzucha przykryty jest od przodu mięśniem skośnym zewnętrznym brzucha, z tyłu zaś