Mięsień piszczelowy tylny

Mięsień piszczelowy tylny (łac. musculus tibialis posterior) leży głęboko między dwoma długimi zginaczami palców. Posiada płaski, podłużny i pierzasty kształt. Należy do warstwy głębokiej grupy tylnej mięśni goleni.   Topografia Na goleni mięsień piszczelowy tylny przykryty jest mięśniem płaszczkowatym i częściowo mięśniem zginaczem długim palców