Mięsień piersiowy większy

Mięsień piersiowy większy (musculus pectoralis major) jest to szeroki i płaski mięsień. Znajduje się między mostkiem, kością ramienna i obojczykiem. Przyczepy: Przyczep początkowy mięśnia piersiowego składa się z trzech części: - obojczykowej; - mostkowej (nazywanej również mostkowo-żebrowej); - brzusznej. pp (część obojczykowa - pars clavicularis):