Mięsień nawrotny obły

Mięsień nawrotny obły (łac. musculus pronator teres) to jednostawowy mięsień, który przebiega w kierunku skośnym i dolnym. Jego brzeg górny stanowi granicę przyśrodkową dołu łokciowego. Mięsień ten należy do warstwy powierzchownej grupy przedniej mięśni przedramienia. Topografia Mięsień nawrotny obły leży powierzchownie i najbardziej bocznie ze