Mięsień najszerszy grzbietu

Mięsień najszerszy grzbietu (musculus latissimus dorsi) - jest to cienki, szeroki i płaski mięsień, pokrywa dolną okolicę grzbietu, a także częściowo boczną część klatki piersiowej. Przyczep początkowy skierowany jest do kręgosłupa i stąd kieruje się ku górze i do boku. Przyczepy: Przyczep początkowy mięśnia najszerszego