Mięsień najszerszy grzbietu

/Tag:Mięsień najszerszy grzbietu

Powierzchowne mięśnie grzbietu

Powierzchowne mięśnie grzbietu dzieli się na dwie grupy - mięśnie kolcowo-ramienne oraz mięśnie kolcowo-żebrowe.   Powierzchowne mięśnie grzbietu 1. Mięśnie kolcowo-ramienne (mm. spinohumerales). Mięsień czworoboczny (m. trapezius) jest mięśniem płaskim, szerokim, o trójkątnym kształcie, a prawy i lewy razem tworzą kształt rombu przypominając kaptur mnicha

Mięsień najszerszy grzbietu

Mięsień najszerszy grzbietu (musculus latissimus dorsi) - jest to cienki, szeroki i płaski mięsień, pokrywa dolną okolicę grzbietu, a także częściowo boczną część klatki piersiowej. Przyczep początkowy skierowany jest do kręgosłupa i stąd kieruje się ku górze i do boku. Przyczepy: Przyczep początkowy mięśnia najszerszego