Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy (MOS)

Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy (musculus sternocleidomastoideus) - MOS jest dobrze widoczny na szyi, przebiega po jej bocznej stronie. Objęty jest blaszką powierzchowną powięzi szyi. Pokrywa między innymi gałęzie splotu szyjnego ukazujące się na jego tylnej krawędzi, w punkcie Ebra - punkt nerwowy (punctum nervosum). Mięsień ten pokrywa także