Mięsień łokciowy

Mięsień łokciowy (musculus anconeus) - to mały, trójkątny mięsień. Znajduje się w tylnej okolicy stawu łokciowego. Przyczepy: pp: nadkłykieć boczny kości ramiennej. pk: brzeg tylny kości łokciowej. Czynność: prostuje staw łokciowy. Unerwienie: splot ramienny, nerw promieniowy. Unaczynienie: krew tętnicza pochodzi z tętnicy tylnej okalającej ramię,