Mięsień grzebieniowy

Mięsień grzebieniowy (łac. musculus pectineus) dawniej zwany mięśniem łonowym, posiada spłaszczony kształt i lokalizuje się przyśrodkowo od mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Rozpina się pomiędzy kością łonową, a trzonem kości udowej.   Topografia Wraz z mięśniem biodrowo-lędźwiowym wytwarza dół, który stanowi dno trójkąta udowego. Wierzchołek dołu kieruje się