Metoda Peto

Metoda Peto (kierowanego nauczania) obejmuje nie tylko postępowanie usprawniające, ale i kształtowanie samodzielności u dzieci oraz ich zdolności do uczestniczenia w życiu społecznym. Do terapii kwalifikowane są dzieci ze wszystkimi postaciami zaburzeń ruchowych pochodzenia ośrodkowego. Jest to jedna z częściej stosowanych metod w przypadku mózgowego porażenia