NDT Bobath – cele, zasady i założenia metody

Metoda Bobath znana  również jako NDT Bobath (ang. neuro-developmental treatment - terapia neuro-rozwojowa) jest szeroką i rozwijającą się koncepcją w rehabilitacji neurologicznej, która obejmuje ocenę i leczenie pacjenta (dzieci i dorosłych) z zaburzeniami funkcji układu nerwowego. Nazwa Bobath pochodzi od nazwiska twórców metody - małżeństwa Karela