Masaż w wodzie

Masaż w wodzie

Masaż w wodzie jest zabiegiem przeprowadzanym przy użyciu strumienia wody lub w trakcie kąpieli. Jego zaletą jest fakt, iż na ludzki organizm oddziałuje zarówno woda, jak i jej temperatura oraz siły mechaniczne. Masaż w wodzie – rodzaje W skład tego rodzaju masaży wchodzą: masaż w kąpieli perełkowej; podwodny masaż natryskiem biczowym; masaż natryskowy; podwodny masaż […]

Kąpiel wirowa

Kąpiel wirowa

Kąpiel wirowa to postać kąpieli zwana zamiennie masażem wirowym. Zabieg wykorzystuje w celach leczniczych wpływ cieplny wody oraz jej oddziaływanie mechaniczne związane z ruchem wirowym. Mówiąc w skrócie, stanowi formę łagodnego masażu skojarzonego z wpływem ciepła. Kąpiel wirowa – metodyka Zabiegi kąpieli wirowej wykonuje się w specjalnych zbiornikach przeznaczonych dla kończyn górnych, dolnych lub całego ciała. […]

Wodolecznictwo (hydroterapia)

Wodolecznictwo hydroterapia

Wodolecznictwo to inaczej zwana hydroterapia. Wykorzystuje głównie działanie termiczne, mechaniczne, a rzadziej elektryczne i chemiczne. Hydroterapia – rodzaje zabiegów Zabiegi z wykorzystaniem ciśnienia hydrostatycznego wody, to kąpiele: całkowite – w wannach o wymiarach 3 x 3,5 x 1,5 metra; częściowe; kąpiele elektryczno-wodne; masaż podwodny; perełkowe; tlenowe; aromatyczne – z dodatkiem olejków o wszechstronnym działaniu. Zabiegi […]