Mięsień biodrowo-żebrowy

Mięsień biodrowo-żebrowy (łac. musculus iliocostalis) stanowi część boczną mięśnia krzyżowo-grzbietowego. Przebiega on między żebrami lub ich homologicznymi odpowiednikami. Dzieli się na część: lędźwiową; klatki piersiowej; szyjną.   Mięsień biodrowo-żebrowy – budowa Każda z części mięśnia biodrowo-żebrowego posiada swój przebieg i budowę. Część lędźwiowa Rozpoczyna się