Lipazy

Lipazy to grupa enzymów trawiennych wytwarzanych przez trzustkę, wątrobę oraz ścianę jelita. Są biokatalizatorami rozpadu wiązań estrowych w tłuszczach (powstają kwasy tłuszczowe i gliceryna). Występują między innymi w soku żołądkowym czy we krwi. Ich obecność stwierdzono również w nasionach wielu roślin. Co to są lipazy?