Niewydolność serca

Niewydolność serca to stan, w którym narząd ten jest niezdolny do odpowiedniej perfuzji metabolizujących tkanek. Może dotyczyć osobno lewej lub prawej komory, a także obu komór jednocześnie.   Przyczyny Każda choroba serca może prowadzić do niewydolności. Najczęstszymi przyczynami są: choroba niedokrwienna serca – należy pamiętać,