Zaburzenia przewodzenia śródkomorowe

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowe LBBB - blok lewej odnogi pęczka Hisa - zmiany widoczne w odprowadzeniach V5, V6. RBBB - blok prawej odnogi pęczka Hisa - zmiany widoczne w odprowadzeniach V1, V2. Zmiany w EKG: - zespół QRS poszerzony >120ms; - zespół QRS zazębiony (wygląd litery