Laktacja

Laktacja to złożony proces polegający na rozwoju anatomicznym oraz czynnościowym gruczołu sutkowego, wyzwoleniu i podtrzymywaniu istniejącej już laktacji oraz na opróżnianiu gruczołu sutkowego.   Laktacja – co to dokładnie jest? Na całościowy proces laktacji (oraz aby właściwe wydzielanie mleka było możliwe), składają się: mammogeneza; laktogeneza;