RNA

RNA (kwas rybonukleinowy) to wielkocząsteczkowy polimer liniowy zbudowany z zasad azotowych połączonych ze sobą wiązaniami 3',5'-fosfodiestrowymi. Kwasy rybonukleinowe są składnikami licznych elementów komórki: jądra, mitochondriów, rybosomów i cytoplazmy. Budowa RNA Cząsteczka RNA zbudowana jest z 4 zasad azotowych, dla uproszczenia oznaczanych skrótami: adeniny (A); guaniny