Leukocyty

Leukocyty (krwinki białe) to zróżnicowana grupa komórek krwi, do której zalicza się granulocyty, limfocyty oraz monocyty. Pełnią one przede wszystkim funkcje obronne, wspierając układ immunologiczny organizmu. Co to są leukocyty? Jak wspomniano we wstępie, do leukocytów zalicza się: granulocyty – zawierają w swojej cytoplazmie ziarnistości