Kość skokowa – budowa

Kość skokowa (łac. talus) zajmuje górną i środkową część stępu. Od dołu spoczywa na kości piętowej, od góry – unosi na sobie kość piszczelową, do przodu sąsiaduje z kością łódkowatą. Jest połączona stawowo po obu stronach z kostkami kości podudzia. Zobacz również: stopa - stawy, więzadła, mięśnie