Subterraneoterapia

Subterraneoterapia to lecznicze wykorzystanie środowiska przestrzeni podziemnych, najczęściej jaskiń i grot. Pionierem tej dziedziny był dr Mieczysław Skulimowski, który w 1958 roku założył w podziemnych komorach solnych Wieliczki pierwszy ośrodek leczniczy i naukowy. Klimat komór powyrobiskowych Wieliczki Mikroklimat komór powyrobiskowych Wieliczki charakteryzuje się wybitną czystością