Czucie eksteroceptywne

Czucie eksteroceptywne ma miejsce w przypadku bezpośredniego kontaktu ciała (receptora) ze źródłem bodźców. Przykładem jest zdolność człowieka do odczuwania bólu, ciepła, zimna, dotyku czy ucisku, czyli bodźców z otoczenia. Podstawy fizjologii Bodziec pobudzający narządy odbiorcze charakteryzuje siła, czas narastania i czas jego trwania. Dla powstania